Hoàn thiện thảm trải sàn tại văn phòng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam
danacomex@gmail.com 0945368615

Hoàn thiện thảm trải sàn tại văn phòng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam

Thông tin dự án:

Công trình: Thi công thảm trải sàn văn phòng một màu

 Hạng mục: hoàn thiện 50m2 thảm trải sàn 1 màu pt06 mặt len đế cước, quy cách cuộn 4mx40m, dày 6.5mm

 Địa điểm: ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam đường 2/9 - Đà Nẵng

 Khách hàng: văn phòng ngân hàng công thương chi nhánh Quảng Nam,Đà Nẵng

Công trình khác

Sản phẩm khuyến mãi

Hotline: 0945368615 - 02366 524 509
Back To Top