Hoàn thiện thảm trải sàn tại ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn
danacomex@gmail.com 0945368615

Hoàn thiện thảm trải sàn tại ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

Thông tin dự án:

Công trình: Thi công thảm trải sàn văn phòng một màu

 Hạng mục: hoàn thiện thảm trải sàn 1 màu phòng họp tại trụ sở hội đồng nhân dân -ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

 Địa điểm: phòng họp ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

 Khách hàng: ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

Công trình khác

Sản phẩm khuyến mãi

Hotline: 0945368615 - 02366 524 509
Back To Top